Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a dodavatelem nových a použitých zlatých šperku , luxusních doplňku a antikvariátu , který je zároveň provozovatelem internetových stránek www.luxuryshop2015.cz (dále jen prodávající). Prodávajícím je společnost FOMAZZI s.r.o., se sídlem Kostomlatská 685/1, Praha, 190 00 Praha 9 , IČ 01915291 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284482 jakožto prodávající . Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží ( jméno, adresa, popřípadě další informace jako je telefon, e-mail atd.).

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, nebo emailem. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu .

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 10:00 do 16:00. Pokud k nám objednávka dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě.

Přeprava zboží probíhá prostřednictví České pošty, případně i jiné dopravní společnosti. Zboží je expedováno v nejbližším možném termínu. Běžně maximálně do 10 pracovních dni od potvrzení objednávky.
III. Cena, platba
Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Platba probíhá dobírkou, při převzetí zboží, nebo převodem před odesláním zboží.

IV. Způsoby doručení, Dodací lhůta, čas a místo doručení
Dodání probíhá prostřednictvím České pošty nebo jiné dopravní společnosti. Dodání je do 10 pracovních dní od objednávky .

Zásilka je poslána na libovolnou adresu v celé ČR, která je uvedena v objednávce. V případě, že chce kupující doručit zboží na jinou adresu, je povinen tuto skutečnost uvést v objednávce v kolonce Poznámka.

VI. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Zrušit objednávku je možné do 1 hodiny po provedené objednávky , kdykoliv e-mailem odeslaným kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího, či telefonicky.

Je li kupujícím soukromá osoba má, v souladu se zákonem č. 367/2000, právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup
a podmínky:

Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jeho poškození.

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit, poslat jako křehké.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud na žádost kupujícího byla provedena úprava šperku (např.: změna velikosti prstenu, atd…), tak neplatí záruka na vrácení zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech,
když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího, když není schopen doručit zboží v daném termínu nebo v případech, že zboží již není dostupné.

V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

VIII. Bezpečnost a ochrana osobních dat
Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti FOMAZZI, s.r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má právo požádat o výmaz z této databáze.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

IX. Záruka a reklamace
Po dodání neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího. Společnost FOMAZZI , s.r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace kontaktujte společnost FOMAZZI, s.r.o., Kostomlatská 685/1, 190 00 Praha,

tel. 775 015 290, e-mail: luxuryshop2015@email.cz

Reklamační řád
1. Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta ode dne prodeje (odeslání).

2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu, kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem: luxuryshop2015@email.cz . Do předmětu zprávy je třeba vepsat „reklamace“.

4. V nejbližší možné době bude kupující kontaktován.

5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

6. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

7. Reklamace jsou vyřizovány individuálně.

8. Veškeré náklady požadované kupujícím, pří vracení zboží musejí být uhrazené společnosti FOMAZZI s.r.o. a nebo odečtené z vracené částky.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

Zboží z naší nabídky je pravidelně kontrolováno puncovním úřadem formou anonymních kontrolních nákupů. Tímto také garantujeme, že nákup šperku od nás je vždy bezpečný. Platný puncovní znak na šperku je samozřejmostí. Původ zboží je 90% z Německa.

Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení

Při nakládání se svěřenými informacemi a daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

FOMAZZI s.r.o., provozovatel serveru www.luxuryshop2015.cz, prohlašuje, že získané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti FOMAZZI s.r.o.

Jak můžete odebrat data, která jste nám poslali?

V případě, že chcete vaše data z Fomazzi s.r.o. smazat, napište nám na luxuryshop2015@seznam.cz a my se postaráme o to, abychom vaše data z našich systémů odebrali.

Jak jsou data zabezpečena?

Bezpečnost uchování dat je naše vysoká priorita. Všechna data jsou umístěna na serveru s omezeným přístupem a šifrováním, aby se nedostala do nepovolených rukou. Sdílení dat v případě spolupráce s třetími stranami je ošetřeno tak, aby data, která jsou potřebná pro vyřízení objednavky, byla využita pouze pro daný účel a nemohla být poskytnuta někomu jinému.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *