V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 PLATNÉHO OD 25.05.2018

 

I.

Podle Článku 13., odst.2 e) zákazník registrací a založením zákaznického účtu poskytuje a dodavatel zpracovává tyto údaje :

a) Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ /MO/
b) Název a sídlo firmy, IČ, DIČ /VO, MO/
c) Telefonní číslo, e-mail
d) Konfekční velikost, barva
e) Údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, v případě nevyplnění jednoho nebo více údajů zboží nemůže být dodáno
f) Údaje jsou použity výhradně pro zpracování objednávky, fakturaci a dodání zboží
g) Údaje jsou poskytovány na dobu trvání obchodní činnosti Fomazzi s.r.o., není-li souhlas odvolán

II.

Odběr novinek Článek 21., odst.2, 3, 4

a) Pro Odběr novinek zákazník vyplní e-mailovou adresu samostatně do pole „Odběr novinek “
b) Vyplněním pole zákazník souhlasí se zpracováním a zasíláním novinek z https://luxuryshop2015.cz
c) Souhlas s odběrem novinek může být odvolán
d) Odběr novinek není vázán na zákaznický účet

III.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů a výmaz dat

1. Zákazník má možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a zažádat o zrušení zákaznického účtu
a) data uložená při registraci uživatele viz. bod I. a), b), c) bez realizované objednávky budou na žádost zákazníka smazána z databáze
b) data uložená při uzavření kupní smlouvy a realizované objednávce lze vymazat po uplynutí zákonné lhůty dle Zákona o účetnictví, Předpis 563/1991Sb., § 31
c) e-mailová adresa pro Odběr novinek bude smazána z databáze

2. Zákazník zašle odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu luxuryshop2015@email.cz
a) ze stejné e-mailové adresy na kterou je zákaznický účet registrován
b) z jiné e-mailové adresy sdělí celé registrační údaje pro ověření

3. Odvolání souhlasu 1. a), b), c) bude provedeno ve lhůtě 30 dní a zákazník obdrží informace o způsobu zpracování

IV.

GDPR v bodech I., II., III. není součástí obchodních podmínek Fomazzi s.r.o. a získané údaje nejsou poskytované třetím stranám pro marketingové ani jiné účely